استودیو معماری آرا - لوگو مشکی

Ara

Interior Design Studio

استودیو معماری و طراحی داخلی آرا

استودیو معماری آرا - لوگو مشکی

Ara

Interior Design Studio

طراحی داخلی هولدینگ افرا

تاریخ انجام پروژه: اردیبهشت 1402

طراحی داخلی فضای کارگروهی

توضیحات کلی پروژه

طراحی داخلی هولدینگ افرا با هدف ایجاد فضاهای کارگروهی و پویا به منظور انجام فعالیت‌های متنوع در یک فضا با سبک طراحی داخلی استارت آپی انجام شده است.

تصاویر و جزئیات پروژه بازسازی

طراحی داخلی فضای راهرو
طراحی داخلی فضای انتظار
طراحی داخلی فضای کارگروهی

صفحه اینستاگرام آرا