استودیو معماری آرا - لوگو مشکی

Ara

Interior Design Studio

استودیو معماری و طراحی داخلی آرا

استودیو معماری آرا - لوگو مشکی

Ara

Interior Design Studio

بازسازی شرکت ارتباط گستر

اردیبهشت 1402

بازسازی شرکت ارتباط گستر

توضیحات کلی پروژه

بازسازی شرکت ارتباط گستر یکی از پروژه‌های طراحی داخلی و بازسازی استودیو معماری آرا است که با سبک مدرن در خیابان ایرانشهر تهران انجام گردید.

تصاویر و جزئیات پروژه بازسازی

بازسازی شرکت ارتباط گستر
بازسازی شرکت ارتباط گستر
بازسازی شرکت ارتباط گستر
بازسازی شرکت ارتباط گستر
بازسازی شرکت ارتباط گستر

این پروژه را به دوستان خود معرفی کنید!

صفحه اینستاگرام آرا